Info voor patiënten

CarEdOn is een onderzoeksgroep die als doel heeft de zorg te verbeteren voor personen met (risico op) aangeboren of verworven oedeem en/ of andere klachten na de behandeling van kanker. In de eerste map vindt u informatie over onze onderzoeksgroep. Ga zeker ook eens kijken in de map ‘researchers’ bij ‘projects’om te ontdekken welke mogelijke onderzoeksprojecten momenteel lopende zijn en waar u eventueel aan kan deelnemen. U kan ook altijd het formulier in de map ‘deelnemen aan onderzoek’ invullen, om te kennen te geven dat u graag wil deelnemen aan wetenschappelijk onderzoek.

U als patiënt kan omwille van diverse redenen oedeem (zwelling) ontwikkelen. Dit kan een aangeboren probleem of een verworven probleem zijn (na bijvoorbeeld kankerbehandeling, trauma of infectie of als gevolg van overgewicht). Oedeem is een symptoom en geen aandoening op zich.

Na de behandeling van kanker kan u ook andere problemen ervaren, zoals pijn, minder goed uw arm kunnen gebruiken en gevoelsstoornissen.

Het is belangrijk dat er een goede kennis en inzicht bestaat over de reden waarom u deze klachten ontwikkelt en over hoe deze klachten opgespoord en geëvalueerd kunnen worden. Om u zo een zo optimaal mogelijke behandeling te kunnen aanbieden.

Daarom voert de CarEdOn onderzoeksgroep wetenschappelijke studies uit en informeert ze zorgverleners op diverse wijzen over de onderzoeksresultaten.